Německý jazyk pro 5. ročník oboru VSČ
pro I. a II. ročník studijního oboru společné stravování