Součástí projektu "Komplexní modernizace environmentálního vzdělávání" vzniklo 8 návrhů na projektovou výuku.
Na tomto místě jsou zveřejněny všechny návrhy, které vznikly pro potřeby biologické a environmentální laboratoře, meteorologické stanice a také jako součást celku člověka a mimořádných událostí.